Hvězdárna a Planetárium Brno
Jižní kopule
Malá kopule
Malé planetárium

Foto převzato z internetových stránek Brněnské hvězdárny.

V roce 1953 bylo započato s výstavbou astronomické observatoře na Kraví hoře, která byla vybavena dalekohledem o průměru 60 cm. Dalekohled byl svépomocně zkonstruován pracovníky astronomického ústavu. Postupem času dochází k dalšímu rozšiřování hvězdárny. Jejím hlavním zaměřením byla od počátku fotografická fotometrie. Již od svého otevření se činnost hvězdárny těší veliké popularitě mezi obyvateli, o čemž svědčí i návštěvnost, která dosáhla během prvních čtyř let činnosti téměř 55 tisíc osob.
30.8.1959 bylo po několikaleté stavbě, která probíhala v akci “Z”, uvedeno do provozu malé Zeissovo planetárium typu ZKP-1. Programy planetária mohlo na 8.5 m kopuli sledovat na 70 návštěvníků. Společně s planetáriem byla součásti budovy také pozorovatelna s odsuvnou střechou, přednáškovým sálem a odbornými pracovnami.
Roční návštěvnost planetária se pohybovala kolem 60 tisíc osob, a to byla uspokojena jen asi jedna polovina zájemců. Ročně bylo uvedeno přes 1500 pořadů o délce 1.5 hodiny. Jednou z možností zvýšení kapacity planetária mohla být studie z roku 1967, která se zabývala rozšířením hvězdárny a planetária včetně nainstalování výkonnějšího projekčního přístroje. Podobné návrhy byly vypracované ještě v letech 1971 a 1977, avšak až čtvrtý návrh z roku 1982 byl přijat. Součástí tohoto návrhu, který byl ještě několikrát upravován, byla výstavba samostatného sálu o průměru 17.5 m pro 200 osob.
6.10.1991 bylo slavnostně předáno do provozu nové planetárium s projekčním zařízením RFP DP Spacemaster od fy. Carl Zeiss Jena, které promítá na 17.5 m kopuli na 8900 hvězd, 20 hvězdokup a mlhovin, Slunce, planety a Měsíc. Hmotnost celého zařízení je 900 kg a speciální hydraulická montáž umožňuje změnu jeho výšky z 0.5 na 2.2 m nad podlahou. Projekční zařízení umožňuje měnit vzhled hvězdné oblohy pro různá pozorovací místa na Zemi, ve spolupráci s přídavnými projektory jsou promítány na kopuli planety, komety, meteorické roje.
Součástí celého zařízení jsou také dva filmové projektory a to 16 mm Meopton IIa-X a 35 mm MAO5-X. Celé zařízení je ovládané počítačem. Náklady na výstavbu byly asi 16 mil. Kčs.

I. odsuvná střecha s refr. Zeiss 150/2250. Foto J. Ciesla.
II. odsuvná střecha s fotoelektrickým fotometrem. Foto J. Ciesla.

Refraktor Zeiss AS 150/2250 mm a protuberanční koronograf se Šolcovým úzkopásmovým filtrem na montáži Zeiss VII.

Nasmyth o průměru 400 mm s fotoelektrickým fotometrem na vidlicové montáži pro studium proměnných hvězd.

Zaměření hvězdárny je v oboru sledování zákrytových proměnných hvězd a meteorů, studium magnetických hvězd, meziplanetární hmoty a koordinace činností okolních hvězdáren a astronomických kroužků. Tradici zde má i bohatá publikační činnost - např. “ Práce HaP Brno”.

Přístrojové vybavení:

Jižní kopule

průměr kopule 7m, refraktor Zeiss AS 200/3000 mm, Petzvalův astrograf 150/980 mm, vše na společné montáži Zeiss VII

I. odsuvná střecha

refraktor Zeiss AS 150/2250 mm, protuberanční koronograf se Šolcovým úzkopásmovým filtrem, montáž Zeiss VII.

II. odsuv. střecha

Nasmyth 400 s fotoelektrickým fotometrem pro studium proměnných hvězd, pointační dalekohled AS 150/2250 mm, montáž vidlicová s plně automatickým nastavením.

Přenosné přístroje

Zeiss 80/1200 mm, binary 25x100 a 12x60 k pozorování proměnných a meteorů.
Hvězdárna a Planetárium Mikuláše Koperníka, Kraví Hora 2, 616 00 Brno


HTTP://www.hvezdarna.cz
Děkuji za Vaší pozornost.